Za slovenskými přáteli

V loňském roce uzavřela naše asociace smlouvu o spolupráci se Slovenskou asociáciou turistických informačných centier. V letošním roce jsme splnili jeden z bodů této smlouvy - uskutečnit vzájemnou výměnu zkušeností, navázat nové kontakty a získat nové přátele. Po velkých organizačních přípravách (vedoucí sekretariátu prohlásila že se snad chystáme na dva roky do Antarktidy), se konečně zájezd uskutečnil. "Posbírali" jsme jednotlivé účastníky na několika místech republice. A pak už před námi byly přibývající stovky kilometrů, přibývající sluníčko a také žízeň. Co to bylo proti představě tří dnů v krásném prostředí a s bohatým programem.
V Banské Bystrici jsme nás přijal ředitel Slovenské agentury pro cestovní ruch. Navštívili jsme kulturní a informační středisko, prohlédli si centrum města. Po té jsme odjeli do hotelu Partizán, kde jsme se ubytovali a v jeho kolibě strávili čtyři nádherné hodiny při dobré večeři, vínku a zpěvu s hudbou přímo do našich oušek u stolu. Co nám v ten moment chybělo.
Druhý den jsme odcestovali do Liptovského Mikuláše, kde jsme byli přijati primátorem města Alexanderem Slafkovským. Setkání se zúčastnila také prezidentka AICES J. Piatková. Poté jsme navštívili informační centrum ve městě a zároveň také sídlo AICES, po obědě jsme navštívili Demanovské jaskyně, středisko cestovního ruchu Jasná, muzeum.
K večeru náš čekala cesta do Zuberca. Po večeři, které se zúčastnili i zástupci místní a okresní samosprávy, jsme se přesunuli do Múzea oravskej dediny. Když bychom to řekli decentně, tady jsme se vyřádili. Pracovníci tohoto muzea jsou doslova zapáleni pro svou práci. Vyprávěli nám o tom, jak muzeum doslova skládali kousek po kousku. My se zaujetím poslouchali. Odměnou nám byla noční procházka po skanzenu s lampáši v rukou a s hvězdami nad hlavou.
Když jsme se vrátili zpět do pohostinské místnosti, jen jsme poslouchali a zpívali při krásných slovenských písničkách. Čas však nemilosrdně utíkal. Třetí den našeho pobytu jsme si prohlédli Informační kancelář v Zuberci, krásné okolí a poté sebrali směr domů.
O svých dojmech ze zájezdu píší někteří z účastníků na jiném místě. Jen na doplnění. Na vymezeném prostoru se nedá popsat celý průběh zájezdu. Všechno je však řádně podchyceno a zaznamenáno. Ti, kteří se zúčastní členského fóra v Jihlavě, si budou moci poslechnout daleko více. Slibuji, že to bude zajímavé.

Naděžda Jahodová