Cestování jako hobby - cestovní ruch jako profese

Inzertní služby cestovním kancelářím i dalším zájemcům o prezentaci na trhu cestovního ruchu, najdete na každém internetovém rohu. Jejich nabídka už je více než široká. O tom, jak vybrat pro svou reklamu ten nejvhodnější inzertní server, by se dalo sepsat rozsáhlé pojednání. Ve stručnosti lze doporučit jediné - orientujte se podle tzv. auditorských serverů, kde si bezplatně a snadno zjistíte, jakou má ten či onen webový server navštěvovanost. Získaný údaj pak nejlépe vypovídá o účelnosti prostředků, které chcete na reklamu vynaložit.
Počet "čtenářů" webových stránek, je jistou obdobou tiskového nákladu periodického tisku, divácké či posluchačské sledovanosti rozhlasu a televize. Tyto informace se dají získat např. z www.navrcholu.cz nebo z www.toplist.cz. Pokud někdo nabízí internetovou prezentaci na adrese, která není evidována alespoň na jednom auditorském serveru, také to něco napovídá.
Aby se server těšil zájmu internetového publika a soustředil zájemce, například o cestování, musí poskytnout nabídku informací, zábavy a také dobrou nabídku produktů cestovního ruchu. Provozovatelé musí "do navštěvovanosti" investovat. V soutěžích, které probíhají na www.cestujeme.cz je šance - s trochou zeměpisných znalostí - vyhrát každý měsíc bezplatný zahraniční zájezd. Hlavním turistickým tématem, i tématem právě probíhající soutěže, je: EXPO 2000 - Hannover. Na pořádání všech soutěží se aktivně podílejí zahraniční centrály cestovního ruchu v ČR. Jde o účinnou propagaci turistické destinace, země, do které nakonec odjíždí i výherce zájezdu. Zájemců o tento způsob "zviditelňování" zahraničních turistických příležitostí utěšeně přibývá.
V propagaci domácího cestovního ruchu je pole zatím téměř nezorané, proto redakce serveru cestujeme.cz nabízí své zkušenosti, a je připravena uspořádat podobné akce domácí. Výrazné novum projektu je Profi panel, sekce (jakási "rubrika" serveru), určená především pro klienty systému, např.cestovní kanceláře - touroperátory. Zde si bezplatně vytvářejí nové kontraktační příležitosti a nabízejí produkty - třeba k proviznímu prodeji. Zároveň tu mohou podnikatelské i nepodnikatelské subjekty různých oblastí, umístit své nabídky. Tuto možnost mají i regiony. V Profipanelu jsou i důležité adresy a odborné informace, aktuality z jednání obou asociací cestovních kanceláří. Naleznete zde ATIC, Národní federaci hotelů a restaurací ČR i další profesní sdružení. Autoři projektu cestujeme.cz věří, že současná podoba předznamenává Profi panel jako širší oborovou informační platformu.
Tým cestujeme.cz má již k dispozici některé nové technologie, které jsou atraktivní a velmi vhodné k prezentaci - např. určité lokality, objektu nebo interiéru. Jedná se o interaktivní (virtuální) panoramata, kdy divák má možnost "otočit" svůj pohled o 360° , přiblížit si určitou partii záběru, případně se oddálit - rozšířit svůj zorný úhel. Ve spojení s interaktivním půdorysem, plánkem, mapkou či schématem, lze emotivně zprostředkovat informaci, která má vysokou popisnou hodnotou.O nových aplikacích on-line kamer, o tvorbě tzv. "on-line events", případně o možnosti zajištění individuálně koncipovaných kampaní pro incoming, lze získat informace přímo v redakci serveru cestujeme.cz.

Jovan Kubíček, vedoucí projektu