Výhody členství

Možná i vy si občas říkáte, jakou konkrétní, finančně vyčíslitelnou protihodnotu získáváte za 4000 Kč, které za rok zaplatíte asociaci. Pokud bych pominula již zmiňované uveřejňování adresáře "íček " v mapách a stránky na Internetu, prezentace na MADI či na Holiday Worldu, mohu posloužit konkrétním výsledkem, který pro mne členství v A.T. I. C.
Z mých příspěvků do Zpravodaje je všem jasná naše finanční situace, která není právě ideální. Proto se snažíme získávat peníze kde se dá. Z tohoto důvodu jsem po odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou při hledání nové síly do informačního centra podali žádost na okresní úřad práce o zřízení absolventského místa. Kdo neví, o co jde - je to pro zaměstnavatele trochu více práce se zacvičením děvčete či chlapce hned po ukončení školy, bez praktických zkušeností a trochu více papírů. Na druhou stranu úřad práce toto vyvažuje poskytnutím příspěvku na mzdu, který může být od 1 do 4 tisíc po dobu 6 až 12 měsíců, jelikož jsou tito absolventi bez praxe hůře zaměstnatelní.
Byli jsme velice mile překvapeni, když nám byl poskytnut příspěvek v maximální výší na celý rok a bylo nám vysvětleno, že se úřad práce informoval na České centrále cestovního ruchu o činnosti informačních center A.T. I. C. Vzhledem k tomu, že dostal na tuto činnost kladné reference a bylo jim sděleno, že jde o činnost veskrze neziskovou a v podstatě veřejně prospěšnou, rozhodli v náš prospěch tak, jak jsem uvedla.
Nejen, že mne těší peníze, které za rok získáme jako příspěvek na mzdu zaměstnance, ale hlavně to, že státní správa začíná s námi počítat jako s rovnocenným partnerem. Kladně hodnotili i to, že je A.T. I. C. organizací cechovního typu. Doufám, že takovýchto příznivých ohlasů bude časem přibývat a činnost informačních center bude patřičně doceněna a s nimi i práce Asociace. Nelze, než to popřáti nám všem.

Simona Sládková, Informační centrum Horažďovice