Co my na to

Mezi vybrané požadavky navrženého minimálního standardu pro turistická informační centra patří i požadavek na vzdělání. Autorem navržených standardů v této podobě je Josef Zelenka, z FŘIT VŠP Hradec Králové.
Vybrané požadavky minimálního standardu pro TIC
požadavky kategorie A kategorie B kategorie C
jazyky anglický a německý jazyk a minimálně dva další světové jazyky anglický a německý jazyk a doporučen minimálně jeden další světový jazyk anglický jazyk a minimálně jeden další světový jazyk (doporučena němčina)
vzdělání po celou dobu provozu přítomný pracovník s bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru cestovní ruch, zaměstnán minimálně 1pracovník s bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru informatika. zaměstnán minimálně 1 pracovník s bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru cestovní ruch zaměstnán minimálně 1 pracovník se vzděláním v oboru cestovní ruch v
Myslíme si, že názor pana Zelenky na kategorizaci TIC je to totální blbost, protože u nás pracují vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří mluví plynně 2 a více jazyky a nemají vystudovaný obor cestovní ruch. Tím bychom byli podle názoru pana Zelenky asi kategorie C, nebo pokud je ve vedoucí funkci pracovník s vzděláním CR určitě není po celou dobu provozu v TIC, protože má na starosti spoustu jiných věci.
Dále ne každá osoba, která studovala CR, je schopna dobře vykonávat služby v turistickém informačním centru, jak jsme již z vlastní zkušenosti zjistili. A v neposlední řadě nevím, proč by pracovník vzdělaný v oboru informatiky pracoval na plný úvazek v TIC, když mu mohou počítačové firmy nabídnout daleko větší mzdu, lepší podmínky rozvoje a dalšího vzdělávání v daném oboru.
Kategorizace TIC by se jistě měla i nadále odvíjet od služeb a kvality služeb, které dané TIC poskytují. Neudělal si z nás pan Zelenka opožděně APRÍLA?

Blanka Kmošková, Infocentrum Litomyšl

Podle našeho názoru je rozlišování informačních center do jednotlivých kategorií podle dosaženého vzdělání pracovníků předčasné. Ještě před několika lety ani nebylo možné studovat konkrétně v oboru cestovní ruch, neboť vysoké školy a nástavbová studia nebyla na tento obor zaměřena.
Většina současných pracovníků působících v cestovním ruchu nemá podle našeho mínění vzdělání zaměřené konkrétně na cestovní ruch. Tito lidé vystudovali příbuzné obory (ekonomika, filozofie - jazyky, práva aj.), přesto se stali v oboru cestovního ruchu špičkami. Také několikaletá praxe pracovníků a jazyková znalost je dostatečnou "školou života", proto snad ani není nutné vyžadovat vzdělání v oboru cestovní ruch.
V dnešní době mají zaměstnavatelé (provozovatelé IC a kulturních center) větší výběr na trhu práce mezi mladými absolventy v oboru CR a je zřejmé, že budou při přijímacím řízení upřednostněni před ostatními. Odborníky se však stávají až po několika letech praxe.
Také se obáváme, že pokud by níže uvedená kategorizace byla uplatněna, že by se mnohá infocentra ani nevešla do stupnice. Např. na našem odboru kultury a CR nemá nikdo vzdělání v oboru CR, na infocentru je jedna absolventka VOŠ CR v Českých Budějovicích.

Lucie Hanousková, Infocentrum města Tábor

Přiznám se , že názor pana Zelenky jsem nečetla , ale slyším o něm ze všech stran. Požadavky na vzdělání dle názoru onoho pána jsou naprosto ideální, nicméně v současné situaci v ČR nereálné. Mínění o lidech, kteří nemají přímo vzdělání CR, není asi valné. Sama ze zkušenosti vím, že ti lidé, kteří mají tzv. odpovídající vzdělání v oboru CR, se svou odborností naprosto liší. Mnohdy se setkávám v infocentrech a CK s takovou neochotou a neprofesionalitou, že i kdyby takový člověk měl obě požadovaná vzdělání, tak to nezmění jeho postoj k zákazníkovi.
Já, přiznám se mám (pouze) dvě maturity - Gymnázium a Střední pedagogickou školu (na VŠ jsem se kdysi nedostala) a k cestovnímu ruchu jsem přišla "jak slepý k houslím” a již pátý rok jsem v informačním centru zaměstnaná. I když jsem si nikdy neuměla představit, že mi kromě mé dřívější práce nic tak nepřiroste k srdci, opak se stal pravdou.
Mám tuhle práci ráda, mám ráda lidi, se kterými se poznávám, sbírám jejich rady, názory, zkušenosti, postřehy, profesní náhledy. Sama jsem se vzdělávala v marketingu, geografii ČR a osvěžila si zeměpisné údaje. Teď vstřebávám názvosloví v ČR a pořád něco. Cítím a věřím, že moje práce má smysl. Nikde není psáno, když budu mít bakalářské nebo magisterské vzdělání, že budu o CR vědět vše a že budu dobře znát oblast Šumavy či Prachaticka a budu umět slovem i písmem několik jazyků. Profesionálové vycházejí z praxe a navíc platí pravidlo, že profesionalitě se člověk nenaučí, ale musí k ní v průběhu praxe dospět .
Kdo není v praxi jako "řadový " pracovník v CR nemůže vymyslet takový požadavek. Otázka je " Co je nebo kdo je profesionál v CR ?? " Ptám se mnohdy znovu a znovu.
Je mi líto, že slovo profesionalita má tak mnoho tváří a tak málo společného s lidskostí, ochotou, vstřícností a pracovitostí. Co myslíte ? To jest můj názor .

Jana Vítková, Infocentrum Prachatice

Domnívám se, že sdělování si názoru tohoto charakteru je zcela zbytečné. Abychom mohli zaměstnávat pracovníky s příslušným vzděláním, jak tvrdí zmíněný pan Zelenka, museli bychom být asi trochu dále než jsme dosud. Hlavně se mě neptejte co jsem myslel tím trochu dále, no prostě dále.

Miroslav Horák, MIC Nový Bor

Co se týká vzdělanosti pracovníků informačních center, nemyslím si, že by kvalitu poskytovaných služeb mohli zajišťovat pouze vysokoškoláci, myslím že i středoškolák nemusí mít zrovna vzdělání v oblasti cestovního ruchu, dokáže poskytnout kvalitní servis. V některých případech, mohu hlavně mluvit ze zkušeností, je toto vzdělání překážkou. Středoškoláka spíše zaplatím než VŠ, středoškolák nemá takové ambice jako vysokoškolák.
U nás, protože jsme rozpočtovka, by to byl dosti značný problém. Bez ohledu na vzdělání je nejdůležitější, aby pracovník uměl jeden světový jazyk perfektně - angličtinu! a druhý alespoň obstojně, aby věděl, co se po něm chce. Informatika na přepážce vůbec nepotřebujeme, ale kladný vztah k počítačům, zájem o Internet, ovládání programů je samozřejmost.
Důležité je, aby každý, kdo dělá v informačním centru, měl zájem komunikovat s lidmi, poskytovat informace, být ochotný a slušný a mít zájem vyjít každému vstříc. To dělá image informačního centra a ne to, jestli je vysokoškolák nebo není.

Jitka Lučanová, Informační středisko Olomouc

Můj názor - pan Zelenka se nikdy nesetkal s prací informačních center. Píše to s ohledem na absolventy jeho školy, které potřebuje umístit. Informační centra jsou hlavně o lidech, které to baví a samozřejmě se v tom, co dělají i vzdělávají - bez toho to nejde. Ale nepotřebují k tomu být bakaláři (takových já znám a nevzala bych je ani náhodou).

Marie Talafantová, Informační a cestovní centrum Náchod

Nereálná a nesplnitelná blbost, přestože si pana Zelenky vážím.

Jaroslav Tejnský, Vrbno pod Pradědem

S názorem pana Zelenky naprosto NESOUHLASÍM. Podle mého názoru má být "po celou dobu provozu přítomný pracovník", který má schopnost komunikovat s lidmi, dokonale zná příslušný region a je ochoten "sloužit" pro turisty jak nejlépe umí. Záleží na osobnosti člověka a ne na vzdělání, protože když pracovník v IC nemá předchozí výše uvedené kvality, je mu vzdělání pro práci v informačním centru na nic.

Libuše Panáčová, Informační centrum Nový Jičín

Konečně se našel někdo, kdo nám, obyčejným pracovníkům, dá prostor vyjádřit se k problematice své práce , nepapouškuje a ihned se nesnaží realizovat v praxi, co si někdo od kulatého stolu vymyslí- byť by to byl sebevětší nesmysl .Tím jsem jasně dala najevo, že s názorem pana Josefa Zelenky nesouhlasím a uvedu několik důvodů.
a) Řada menších měst a obcí si nemůže z ekonomických důvodů dovolit více než jednoho pracovníka.
b) Informační centra vznikala v turistických oblastech z potřeby sloužit turistům a občanům při různých již zavedených organizacích, např.při kulturních zařízeních, z čehož vyplývá, že pracovník informačního centra nemá na starosti být jenom přítomen po celou dobu provozu, ale zajišťovat různé programy, realizovat je, aktualizovat informace, zabezpečovat propagaci, prodej vstupenek, zúčastňovat se různých veletrhů cestovního ruchu, zabezpečovat chod zařízení se vším všudy atd.
Uvádím příklad našeho informačního centra. Kulturní zařízení bylo spojeno s knihovnou, to znamená - 1 pracovnice IC a 1 pracovnice knihovny, každá z nás má své specifické úkoly a při nepřítomnosti kterékoliv z nás se navzájem zastupujeme. Přijetí dalšího zaměstnance je téměř nemyslitelné.
c) Menší obce, co do počtu obyvatel, nemusí sehnat, co se týká požadovaného vzdělání, žádného vhodného zájemce a když ano, tak po zjištění platových podmínek se může stát, že za krátký čas odejde za lépe ohodnocenou práci ( nevím zda zná pán Zelenka finanční možnosti a ocenění pracovníků v této oblasti). V tomto bodě vidím řadu problémů, časté střídání pracovníků v žádném případě nepřispěje k dobru věci.
d) Nesmí se zapomínat na pracovníky, kteří tuto činnost začali rozvíjet od samých začátků, prokousali se značnými problémy, udělali kus práce, která není, a hlavně v začátcích nebyla vůbec lehká. Je velmi jednoduché posadit do IC čerstvého absolventa s navrhovaným bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru cestovní ruch, nebo v oboru informatika a o ostatní se nezajímat. I když vůbec toto vzdělání nezlehčuji, domnívám se, že praxe a výsledky práce by rovněž neměly být brány v posuzování pokračování práce na lehkou váhu
e) Dle mého názoru každá obec či město, které zřizuje a provozuje informační centrum, musí mít možnost si samo rozhodnout o svých zaměstnancích, a posoudit zda vyhovují nebo ne. Z výše uvedených důvodů by vznikl největší problém informačního centra s jedním pracovníkem.

Františka Dalecká, MICK Velké Karlovice

Jak ten návrh tak studuju, kdybychom se na uši stavěli, z céčka se nevyhrabeme. Takže můj názor je odlišný a zřejmě i názory ostatních informačních center budou vycházet z jejich vlastních kádrových stavů.
Jak jsem uvedl, mám jednoho Dis (diplomovaného studenta) v oboru Řízení a rozvoj regionální turistiky VOŠ Opava. Ten mi tvrdí, že bakalářské studium se od jeho oboru liší zcela minimálně. A i kdyby, svou odbornost v těšínském infocentru může uplatnit na plné pecky jen zcela výjimečně. Devadesátdevět procent pracovní náplně tvoří pobyt za pultem, styk se zákazníkem a hlavně práce s počítačem. Nevím jak jinde, ale u nás i kdybych měl v íčku 24 hodin denně doc. Ing. CSc. v oboru cestovní ruch, na kvalitě práce informačního centra by se to asi moc neprojevilo. Takže já bych třeba navrhoval, aby za pultem informačního centra pobývala absolventka alespoň městského kola soutěže MISS, ne dřívějšího, než před sedmi lety. Pro kategorii A by to měla být celostátní finalistka...
No, mám-li být vážnější, pak bych na diplomovaném cestoruchystovi tolik nelpěl a spíš bych zvážil odbornosti počítačové. Počítačovou gramotnost považuji za dost důležitou, tvorba a hlavně aktualizace vlastních internetových stránek by dříve nebo později měla být v popisu práce každého informačního centra. No a s "bakalářským nebo magisterským vzděláním v oboru informatika" je to taky trochu problematické. Okolo počítačů se motám dvaadvacátý rok, jejich ovládání mi nečiní potíže a programuji ve Visual Basicu. Jenže jsem absolvent VŠ dopravní, takže smolař. Ono totiž za mých mladých let obor informatika jaksi ještě moc nebyl.
Suma sumárum bych to shrnul v duchu asi tomto. Nechme si to procházet hlavami a na Slovensku (při zájezdu) se zaměřme vedle krajinných a konzumních krás i na personalistiku navštívených íček. Pak v kolibě Muzea oravskej dediny se pokusme dojít ke koncensu.

Aleš Janků, Regionální informační centrum Těšínska, Český Těšín