Mediální podpora domácího cestovního ruchu

Vážení kolegové,
obracím se na Vás s informací o tom, že agentura CzechTourism získala finanční prostředky pro realizaci projektu "Mediální podpora domácího cestovního ruchu v České republice". Tento projekt je financovaný z peněz Evropské unie. V rámci projektu bude CzechTourism zajišťovat reklamní kampaň s rozpočtem 35 milionů Kč. V tuzemském celostátním tisku, v rozhlase a na internetu bude probíhat od května 2006 do dubna 2007 reklama zaměřená na širokou paletu příležitostí k dovolené a relaxaci v České republice.
Smyslem připravované kampaně je přesvědčit občany, aby utráceli peníze zde, v České republice. Cílem je ukázat pestrou paletu míst a příležitostí, kde si lze zajímavě a užitečně užít nejen sportu a odpočinku, ale také zábavy a kde najít nová poznání.
Na přípravě obsahu kampaně a při sběru podkladů vhodných pro média očekáváme spolupráci s krajskými úřady, obcemi, městy a turistickými informačními centry. Během února a března budou probíhat v jednotlivých turistických oblastech České republiky marketingové semináře a školení o projektu. Na základě výstupů z těchto seminářů vypracuje odborná skupina obsah reklamní kampaně, která musí vycházet z Programů rozvoje cestovního ruchu v krajích a bude reflektovat aktuální nabídku pro domácí turisty.
Pro naplnění záměru projektu je důležitá úzká spolupráce odpovědných osob. Dovolte mi, abych členy ATIC vyzvala k aktivní účasti v projektu a pozvala Vás na marketingové semináře. Seznam turistických oblastí a termíny marketingových seminářů, včetně kontaktů na organizátory najdete na www.CzechTourism.cz v sekci "Regiony" pod označením "SROP - Mediální podpora".
Jsem přesvědčena o tom, že spolupráce při podpoře propagace domácí turistiky bude pro členy Asociace turistických informačních center přínosná. Věřím, že projekt je natolik zajímavý a užitečný, že vzbudí zájem o spolupráci mezi informačními centry a místními podnikateli v cestovním ruchu a bude generovat další návaznosti spolupráce v budoucnosti.
Veronika Váňová,
manažerka projektu