Členská základna A.T.I.C. ČR se rozšířila

Asociace turistických informačních center České republiky je jediným tuzemským profesním sdružením (cechem) turistických informačních kanceláří. Od počátku roku 2003 došlo k výraznému nárůstu členské základny.
Členství v cechu se řídí platnými Stanovami, je dobrovolné, je podmíněno absolvováním čekatelské lhůty (zpravidla 6 měsíců) a přináší s sebou povinnost platit členské příspěvky ve výši 4.000 Kč/rok. Výhody nepochybně převažují: společně lze mnohem efektivněji než samostatně usilovat o vytvoření lepších podmínek pro výkon veřejné služby bezplatného poskytování informací, zajišťovat vzdělávání pracovníků informačních center a tyto služby také propagovat.
Při doplnění již publikované tabulky z 5.února 2003 jsou velmi dobře patrné trendy vývoje členské základny Asociace v jednotlivých krajích:
KrajPočet čekatelůPočet členů Celkem
Hl. město Praha0 + 1 = 134
Středočeský2 - 1 = 1810 - 1 = 9
Jihočeský020 + 3 = 2320 + 3 = 23
Plzeňský0 + 1 = 17 + 1 = 87 + 2 = 9
Karlovarský06 + 3 = 96 + 3 = 9
Ústecký1 - 1 = 07 + 4 = 118 + 3 = 11
Liberecký0 + 1 = 16 - 2 = 46 - 1 = 5
Královéhradecký01010
Pardubický08 + 3 = 118 + 3 = 11
Vysočina08 + 3 = 118 + 3 = 11
Jihomoravský0 + 1 = 13 + 8 = 113 + 8 = 11
Olomoucký0 + 1 = 188 + 1 = 9
Moravskoslezský0 + 1 = 116 + 6 = 2216 + 7 = 23
Zlínský0 5 + 4 = 95 + 4 = 9
CELKEM3 + 4 = 7115 + 29 = 144118 + 33 = 151

Upozornění: Tabulka obsahuje aktuální stav k datu 18.10.2005, dynamicky generované seznamy infocenter pod jednotlivými čísly se jistě budou postupem času měnit.
V této souvislosti je jistě zajímavé zjištění, že zatímco se vzrůstajícím počtem členů a čekatelů na členství roste objem práce sekretariátu (a přirozeně i náklady na jeho komunikaci se členy a čekateli), rozpočet na sekretariát je v roce 2005 o 10.000 Kč nižší než v roce 2002. Bez ohledu i na skutečnost, že za poslední tři roky došlo k několikerému zvýšení mzdových tarifů a ke zdražení cen energií, nakupovaných služeb a DPH.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR