Plán činnosti na rok 2000

I. VNITŘNÍ ČINNOST ASOCIACE
- vyřešit charakteristiku, postavení a úlohu regionálních center asociace
Termín: 31. března 2000
Zodpovídá: rada A. T. I. C. ČR
- usilovat o co nejužší propojení a informovanost mezi jednotlivými TIC (výměna informačních materiálů, poskytování prostoru pro reciproční reklamu apod.),
Termín: průběžně
Zodpovídá: rada, jednotlivá TIC
- dbát na dodržování kvality poskytovaných služeb ( zajištění kontroly dodržování standardu - certifikát),
Termín: průběžně, kontrola 1x ročně
Zodpovídá: rada
- organizovat setkání mezi jednotlivými TIC (s přihlédnutím k teritoriálnímu členění a finančním nákladům),
Termín: průběžně
Zodpovídá: regionální centra (po vyřešení jejich postavení)
Zodpovídá: regionální centra (po vyřešení jejich postavení)
- usilovat o zkvalitňování obsahu Zpravodaje (větší počet aktuálních zpráv apod.),
Termín: průběžně
Zodpovídá: sekretariát, TIC
- usilovat o zkvalitňování www. stránek asociace, o pravidelné doplňování informací
Termín: průběžně
Zodpovídá: rada, IC Pardubice, TIC
- zabezpečit vydání adresáře na kvalitativně vyšší úrovni a předat ho k další prezentaci ČCCR a dalším subjektům
Termín: leden 2000
Zodpovídá: sekretariát
II. VNĚJŠÍ ČINNOST ASOCIACE
- ve smyslu stanov účinně hájit zájmy členů asociace (snahy o zrušení informačních center apod.)
Termín: průběžně
Zodpovídá: rada
- pokračovat v navázané spolupráci s ČCCR, usilovat o urychlené vyřešení jednotné certifikace
Termín: první pololetí 2000
Zodpovídá: rada
- pokračovat ve spolupráci se Shocartem a dalšími vydavatelstvími v prezentaci asociace
Termín: průběžně, kontrola čtvrtletně
Zodpovídá: ediční sekce
- pokračovat ve spolupráci s časopisy a novinami zabývajícími se cestovním ruchem. Usilovat o reciproční, bezplatnou prezentaci obou subjektů
Termín: průběžně, kontrola půlročně
Zodpovídá: sekretariát
- úzce spolupracovat s agenturami zabývajícími se CR - podle možností vytvořit podmínky pro naši účast na jejich prezentačních akcích
Termín: průběžně
Zodpovídá: sekretariát