Poznejte Velké Karlovice

Obec Velké Karlovice leží v podhůří Javorníků a Beskyd. Svou rozlohou 82 km2 se řadí mezi největší obce České republiky. Obec byla založena v roce 1714 Karlem Jindřichem ze Žerotína. Z této doby se zachovalo několik stavebně kulturních památek - Karlovský kostel, fojtství, muzeum, Panský dům a mnoho dalších pamětihodností. Svými přírodními krásami, vybavením a pohostinností se řadí mezi známá střediska turistického a lyžařského ruchu. Hřebeny a svahy hor vybízejí v létě k turistice a jízdě na kole. V zimě uvítají lyžaři nespočet lyžařských vleků a několik desítek kilometrů běžeckých tratí. Přes dvě desítky hotelů, restaurací a penzionů jsou schopny nabídnout své kvalitní služby a pohostinnost.
Vedení naší obce se neustále snaží vylepšovat služby v cestovním ruchu, a proto v letošním roce, pro lepší orientaci návštěvníků Velkých Karlovic, byly vydány orientační mapy Velké Karlovice v měřítku 1:44000. Instalováno bylo devět rozcestníků, které označují směry k nejdůležitějším objektům v obci a dále tři velkoformátové mapy.
Bližší informace obdržíte, navštívíte-li informační centrum, které bylo zřízeno obecním úřadem jako jedno z prvních v okrese Vsetín. Provoz informačního centra je celoroční. S radostí můžeme konstatovat, že návštěvnost se neustále zvyšuje. V průběhu letní rekreační sezony se zájem o služby informačního centra ve srovnání s minulým létem zvýšil o sto padesát procent. Informační centrum se nezabývá pouze informacemi o službách, turistice a kulturních památkách, ale je v mnoha případech hlavním pořadatelem kulturních akcí pro veřejnost a školní mládež. Pořádá výstavy, jednodenní skupinové zájezdy, společenské a jazykové kurzy, besedy, zajišťuje svoz rekreantů, ubytování, exkurze, pomáhá při organizaci různých soutěží apod. Zkrátka, činnost informačního centra je velmi rozmanitá.

Platnost obrázku vypršela.

Nedílnou součástí informačního centra je knihovna. Ve své činnosti se navzájem doplňují. Od roku 1991 sídlí společně v nově postavené budově. Krásný interiér knihovny poskytuje příležitost k příjemnému posezení a odpočinku při výběru knih a časopisů z celkem velkého a pestrého knihovního fondu, který je průběžně doplňován. Součástí knihovny je malá pobočka v údolí Jezerném. Knihovna spolupracuje se dvěma místními školami a mateřskou školou, připravuje pro ně různé literární besedy a knihovnické akce. V letošním roce jsme se zařadili do soutěže "Putování s valašským pasem", kterou zorganizovala agentura Namaste. I tato soutěž přispěla k vyššímu počtu návštěvníků v obci a v informačním centru.
Jelikož jsme obec, která hraničí přímo se Slovenskou republikou, vzrůstá řada dotazů, jak je to u nás s turistikou hlavně v oblasti Javorníků. Jednoduše řečeno, pro turisty bez problémů. Javorníky - zelená hranice stačí občanský průkaz, celní přechod v údolí Léskové, cestovní pas musí mít jen občané z třetích zemí.
Díky tomu, že jsme členy Asociace turistických informačních center České republiky, získáváme přehled o činnosti z jiných míst a řada jejich nápadů nás inspiruje. Jsme velmi rádi, že vychází Zpravodaj, protože ne vždy se můžeme zúčastnit setkání informačních center a přesto se dozvíme, co se i jinde v turistickém ruchu děje.

Františka Dalecká

IC Velké Karlovice